Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna Payment with Swish

Är det svårt att bygga pool själv?

Skall ni bygga pool men känner er osäkra kring val av konstruktion? På denna sida tänkte vi kort gå igenom de vanligaste poolkonstruktionerna och försöka sammanfatta för- och nackdelar med respektive konstruktion.

Bygga Thermopool

Thermopool är en mycket populär pooltyp i Sverige. Thermopoolen är en tung poolkonstruktion i betong som baseras på en gjuten bottenplatta i betong och poolväggar i betong som gjutits i ihåliga thempoolblock (frigolitblock). I och med att väggarna i poolen är delvis i frigolit och att man oftast gjuter bottenplattan med isolering får man med denna konstruktion mycket välisolerad pool vilket kan ha fördelar för driftsekonomin. De stora fördelarna med Thermopoolen är dels bra isolering, dels att de är väldigt robusta konstruktioner som kommer hålla i många år och dels att de kläs i liner, vilken kan bytas när de inte längre är fina och poolen blir då som ny igen. Således en konstruktion som är en väldigt långsiktig investering.

Vill du läsa vår manual för att bygga en Thermopool hittar du den här

 

Bygga Glasfiberpool

Att bygga pool i glasfiber börjar bli mer och mer populärt. En glasfiberpool levereras via lastbil till kunden, och kunden förbereder innan leverans allt markarbete, rördragning, maskinrum mm. När poolen levereras har ofta de flesta förberedelserna såsom håltagning för lampor och inlopp etc. genomförts på fabrik, och poolen brukar därför snabbt kunna lyftas på plats och börja vattenfyllas samtidigt som man motfyller på utsidan av poolen. Ofta kan man bada redan inom någon dag efter leverans. Fördelen med glasfiberpool är framförallt att det går snabbare att bygga och att de har en väldigt fin finish. I glasfiberpooler brukar även bra och genomtänkta trappkonstruktioner, sittbänkar mm vara designade vilket gör dem härliga att använda.

Vill du läsa vår manual för att bygga en glasfiberpool hittar du den här

Bygga klinkerpool och mosaikpool

En mosaikpool kan bygga på olika sätt. Tre vanliga konstruktioner är att poolen antingen är formgjuten, gjuten i betongskalblock eller murad. Principen för dessa konstruktioner skiljer sig åt dels vad gäller hållfastheten och dels vad gäller tätskikt. I en formgjutenpool kan man genom att använda viss typ av betong, speciell teknik vid byggnation av formar och även gjuta in sk. tätband i skarvar få en helt tät poolstome*. Vid byggnation med betongskalblock eller murad pool blir inte poolkonstruktionen vattentät. Dessa pooler behöver ett tätskikt på insidan och för detta finns det flera olika system, i Sverige är system från Weber och Sopro vanliga. Dessa system är testade och används i många offentliga badhus.

Efter att poolkonstruktionen är uppförd och tät kan denna sedan kläs med valfritt ytskikt t.ex mosaik, poolkliner eller målas. Vid klinker eller mosaik som ytskickt används oftast epoxibaserad fäst-och fogmassa för att skapa ökad hållbarhet mot mekaniskt slitage

Fördelen med en klinkerpool eller mosaikpool är det härliga ytskiktet, det blir otroligt vackra pooler där fantasin sätter gränserna. Nackdelen är priset och att poolen antingen behöver tömmas eller hållas isfri då viss risk för frostsprängning i ytskiktet finns (notera att användande av epoxifog kan förebygga detta). Fördelen med betongskalblock i jämförelse med helgjuten pool är priset, en helgjuten konstruktion är mer komplicerad och kräver en större arbetsinsats, vidare finns risk att även den helgjutna konstruktionen inte blir tät, och att ett ytterligare tätskit ändå är nödvändigt.

Weber poolsystem kan läsa om här

Sopro poolsystem kan läsa om här

Även Italienska Litokol har ett system som finns beskrivet här

 

*Not: Många som väljer denna lösninga kompleterar även med ytterligare ett tätskikt enligt ovan, erfarenhet från många offentliga bad har visat att det över tid är svårt att undvika genomläckage.